جامع ترین نرم افزار آموزش مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی


ارسال در 1393/02/20 | بازدید ها: 246

نوع آگهی:   فروش
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   بالای 18 سال
کشور:   ایران
استان:   خراسان رضوی
پست الکترونیک:  
نام:   جامع ترین نرم افزار آموزش مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی
تلفن:   05118455897

جامع ترین نرم افزار آموزش مجموعه قوانین
و مقررات مالیاتی  مجموعه
ای منحصر به فرد شامل :.
نمونه اظهارنامه های مالیاتی و دستورالعمل تکمیل آنها.
فهرست جرائم، تشویق ها، معافیت ها و تکالیف مودیان مالیاتی بر اساس قوانین مالیاتی.
نمونه ی فرم های مالیاتی.
ضرایب تشخیص درآمد.
متن کامل مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت تنقیح شده.
مدیریت شخصی (امکان ثبت و مشاهده سوابق مالیاتی شخصی).
واژه نامه تفضیلی.
کاملا به روز شده و منطبق بر آخرین تغییرات مالیاتی *با
استفاده از این نرم افزار دیگر دغدغه ی پرداخت مالیات نخواهید داشت* مجموعه
قوانین و مقررات مالیاتی شامل :بخشنامه
ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتیآیین
نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیرانآرای
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتیآرای
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریفرامین
رهبریو
سایر قوانین مالیاتی در موضوعات : تخفیف
ها و معافیت های مالیاتی، حسابداران رسمی، قوانین بودجه، برنامه های 4 و 5 توسعه،
مالیات های غیرمستقیم، سرمایه گذاری خارجی، اسناد و اوراق، نظام صنفی، حمایت از
آزادگان و حقوق معلولان، مهریه، ارث، موافقنامه های مالیاتی ایران با سایر کشورها امکانات
نرم افزار شامل :.
نمایش مستقیم قوانین و مقررات مربوط به مواد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر
ارزش افزورده در کنار هر ماده.
ارتباط بین قوانین و مقررات مربوط به یکدیگر.
امکان بروز رسانی از طریق اینترنت.
جستجوهای مختلف بر اساس شماره، عنوان، تاریخ، مرجع تصویب کننده، شماره ماده، متن و
....
امکان فیش نویسی مجموعه
کاملی از نمونه فرم های مالیاتی به صورت دسته بندی شده با امکان جستجو، چاپ و
ذخیره با فرمت pdf برخی
از نمونه فرم های مالیاتی موجود در این نرم افزار :حق
تمبردفتر
تمبر مصرفی وکلا / برگ مطالبه حق تمبردرآمد
اشخاص حقوقیبرگ
تشخیص مالیات اشخاص حقوقی / گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
/ فرم درخواست نقل و انتقال سهام / اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص
حقوقی (همراه با دستورالعمل تکمیل)مالیات
بر درآمد املاکبرگ
تشخیص مالیات / اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک / برگ مطالبه مالیات نقل و انتقال
املاک / گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات مستقیممالیات
بر درآمد حقوقبرگ
تشخیص مالیات حقوق / گواهی مفاصاحساب موضوع ماده 89 اصلاحیه قانون مالیات مستقیممالیات
درآمد مشاغلاظهارنامه
مالیات بر درآمد مشاغل انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بند ج / برگ تشخیص مالیات
مشاغل / گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند الف ماده 95 قانون مالیات مستقیم /
گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم / گزارش رسیدگی
مالیاتی مشمولین بند ج ماده 95 قانون مالیات مستقیم / فرم درخواست ثبت صندوق در
سیستم مالیاتی کشور / اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده
95 گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم (همراه با
دستورالعمل تکمیل) / اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95
گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم (همراه با
دستورالعمل تکمیل) / اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95
گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم (همراه با
دستورالعمل تکمیل) / گزارش بازدید از محل فعالیت مؤدی / گزارش متمم رسیدگی مالیاتی
مشمولین بند الف ماده 95 قانون مالیات مستقیم / گزارش متمم رسیدگی مالیاتی مشمولین
بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم / گزارش متمم رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ج ماده
95 قانون مالیات مستقیم / برگ تشخیص متمم مالیات مشاغل / درخواست بخشودگی جرائم
مالیاتی توسط مؤدی / گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات مستقیم / گواهی پرداخت
مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی / برگ اعتراض بر مالیات مشاغل خودروعمومیرأی
هیأت حل اختلاف مالیاتی / برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی / صورتمجلس در اجرای
بند 2 ماده 97 اصلاحیه قانون مالیات مستقیم / گزارش رسیدگی در خصوص پرونده های
معاف (غیرفعال) / برگ مالیات قطعی / برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای بند
2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیات مستقیم / گواهی مفاصاحساب موضوع ماده 2365
اصلاحیه قانون مالیات مستقیم / برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای بند 1
ماده 97 و ماده 229 قانون مالیات مستقیم / قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2
ماده 186 / برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات مستقیم / رأی هیأت موضوع بند 3
ماده 97 قانون مالیات مستقیم / قبض پرداخت مالیات خروج از کشور / درخواست استفاده
از مزایای موافقنامه مالیاتی بین جمهوری اسلامی ایران و ... / ارسال رأی شورا /
گواهی تأیید اطلاعات مالی پیمانکار / درخواست تعیین ضریب مالیاتی موضوع تبصره 3
ماده 154 قانون مالیات مستقیم / برگ اعتراض / تقاضای تجدید رسیدگی / درخواست رتبه
پیمانکاری / گزارش مالیات عملکرد سال 1384 در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و
ماده 158 قانون مالیات مستقیم / آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی (برگ اجرایی) / آگهی
ابلاغ اوراق مالیاتی (برگ قطعی) / آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی (برگ تشخیص) / قبض
پرداخت مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا / فرم ارسال رأی هیأت موضوع بند 3 ماده
97 قانون مالیات مستقیم / برگ ثبت نام و اعلام استفاده از صندوق مکانیزه فروش /
برگ رسید تحویل اطلاعات فروش / فرم اعلام نقص، رفع نقص، صندوق مکانیزه فروش / فرم
گزارش بازدید از صندوق مکانیزه فروش / فرم تحویل برچسب ثبت صندوق در سیستم مالیاتی
کشور / حکم رسیدگی / فرم برنامه ریزی حسابرسی و تعیین مسئولیت اعضای گروه رسیدگی /
فرم درخواست صدور قبض پرداخت مالیات و عوارض / رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی / برگ
دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی / گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات
مستقیم / گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا / استعلام مربوط
به فعالیت مؤدی / فرم تقاضای تقسیط بدهی (1) / فرم تقاضای تقسیط بدهی (2) / فرم
تقاضای بخشودگی جریمه (1) / فرم تقاضای بخشودگی جریمه (2) / تقویم زمانی ارسال
لیست مأمورین و پرونده های مالیاتی / تقویم زمانی تخصیص پرونده ها به مأمورین
مالیاتی / حکم عضویت در کارگروه رتبه بندی و تخصیص برای رسیدگی / فهرست ارسال
پرونده های مالیاتی به کمیته رتبه بندی و تخصیص / لیست رتبه بندی پرونده ها /
فهرست کارشناسان کمیته رتبه بندی وتخصیص / لیست تخصیص پرونده ها به گروه رسیدگی /
فرم رتبه بندی گروه های رسیدگی / صورتجلسه تعیین ریسک پرونده های مالیاتیمالیات
بر ارثبرگ
تشخیص مالیات بر ارث / اظهارنامه مالیات بر ارث / گواهینامه تسلیم اظهارنامه
مالیات بر ارث / برگ ارزیابی املاک مالیات بر ارث / گواهینامه واریز مالیات بر ارث
/ برگ استعلام در اجرای مواد 34 و 231 قانون مالیات های مستقیم / برگ رسیدگی در
اجرای تبصره ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم / گزارش
نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارثمالیات
تکلیفیبرگ
مطالبه مالیات تکلیفیوصول
و اجرارأی
شعبه شورای عالی مالیاتی / برگ اجرایی به استناد ماده 210 قانون مالیات های مستقیم
/ دستور بازداشت اموال / پیشنهاد ممنوع الخروجی / ادعانامه دادستانی / درخواست
پرونده مالیاتی / آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی (رأی هیأت حل اختلاف) / آگهی ابلاغ
اوراق مالیاتی (دعوت هیأت حل اختلاف) مجموعه
کاملی از قوانین و مقررات مالیاتی شامل :مالیات
بر ارث.
مالیات مستقیم در باب ارث.
مالیات بر ارث در یک نگاه.
مراحل صدور گواهی مالیات بر ارث (فرم 19).
نمودار گزارش کار مربوط به روش صدور گواهی مالیات بر ارث (فرم 19).
جدول فروض ششگانه ارث.
جدول سهم الارث وراث طبقه اول.
جدول سهم الارث وراث طبقه دوم.
جدول سهم الارث وراث طبقه سوم.
اظهارنامه مالیات بر ارث.
گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث (فرم 23).
گواهینامه واریز مالیات بر ارث (فرم 19) قانون
مالیات بر ارزش افزودهفصل
اول : کلیات و تعاریففصل
دوم : معافیت هافصل
سوم : مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیاتفصل
چهارم : وظایف و تکالیف مؤدیانفصل
پنجم : سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیازات آنفصل
ششم : سایر مقرراتفصل
هفتم : عوارض کالاها و خدماتفصل
هشتم : حقوق ورودیفصل
نهم : سایر مالیات ها و عوارض خاصفصل
دهم : تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا قانون
مالیات های مستقیمباب
اول : اشخاص مشمول مالیاتباب
دوم : مالیات بر داراییفصل
اول : مالیات سالانه املاکفصل
دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالیفصل
سوم :مالیات بر اراضی بایرفصل
چهارم : مالیات بر ارثفصل
پنجم : حق تمبرباب
سوم : مالیات بر درآمدفصل
اول : مالیات بر درآمد املاکفصل
دوم : مالیات بر درآمد کشاورزیفصل
سوم : مالیات بر درآمد حقوقفصل
چهارم : مالیات بر درآمد مشاغلفصل
پنجم : مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیفصل
ششم : مالیات بر درآمد اتفاقیفصل
هفتم : مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلفباب
چهارم : در مقررات مختلفهفصل
اول : معافیت هافصل
دوم : هزینه های قابل قبول و استهلاکفصل
سوم : قرائن و ضرایب مالیاتیفصل
چهارم : مقررات عمومیفصل
پنجم : وظایف مؤدیانفصل
ششم : وظایف اشخاص ثالثفصل
هفتم : تشویقات و جرایم مالیاتیفصل
هشتم : ابلاغفصل
نهم : وصول مالیاتباب
پنجم : سازمان تشخیص و مراجع مالیاتیفصل
اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنهافصل
دوم : ترتیب رسیدگیفصل
سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتیفصل
چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آنفصل
پنجم : هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آنفصل
ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مجموعه
قوانین و مقررات مالیاتی.
آرای شورای عالی مالیاتی.
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
آیین نامه ها.
بخشنامه ها.
تصویب نامه ها.
دستورالعمل ها.
سایر مقررات مالیاتی.
فرامین رهبری مالیات
بر درآمد مشاغل.
راهنمای تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی.
راهنمای تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی.
راهنمای تنظیم اظهارنامه بند الف.
راهنمای تنظیم اظهارنامه بند ب.
راهنمای تنظیم اظهارنامه بند ج.
راهنمای چگونگی تحریر و تنظیم دفتر مشاغل (درآمد و هزینه).
نحوه تنظیم صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه.
جرائم و معافیت ها.
تشویق های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم.
معافیت های مذکور در قانون مالیات های مستقیم.
فهرست جرائم مذکور در قانون مالیات های مستقیم.
انواع اظهانامه های مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها.
مواعد تسلیم اظهارنامه.
جدول مقایسه مالیات شرکت های دولتی و خصوصی.
مواعد پرداخت مالیات های تکلیفی ضرایب
تشخیص درآمدضرایب
تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد      تعداد : یک سی دی اورجینال     قیمت : 20,000 تومان  اطلاعات
تماس 1.         تلفن:  
051184558972.         ایمیل:  
sibasoftwar@gmail.com   3.         سایت:  
www.sibaclub.com


اطلاعات تماس
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳