فروش اسیلوسکوپ آنالوگ, فروش اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope ,


ارسال در 1393/11/07 | بازدید ها: 217

نوع آگهی:   فروش
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   تمام سنین
کشور:   ایران
استان:   تهران
پست الکترونیک:  
آدرس سایت:   http://saenco.com
شهر:   تهران
نام:   شرکت صائن
تلفن:   021-88936611 09124801951-09127095694
موبایل:   09124801951-09127095694

اسیلوسکوپ,
سیگنال ژنراتور
, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزرفروش اسیلوسکوپ آنالوگ, فروش اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope ,    انواع اسیلوسکوپ های دیجیتال از کمپانی های: گودویل تایوان, GW instek تایوان، ریگول چین, RIGOL چین، هامگ ,  HAMEGآلمان،تکترونیکس,  Tektronix امریکا، اجیلنت,  Agilent اسیلوسکوپ DS-1022C ، رنج فرکانسی  25مگاهرتز،
2 کانال، حافظه داراسیلوسکوپ
DS-1022CD،رنج فرکانسی  25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه داراسیلوسکوپ
DS-1042CD ،رنج فرکانسی  40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه داراسیلوسکوپ
DS-1052E ،رنج فرکانسی  40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه داراسیلوسکوپ DS-1062CD ،رنج فرکانسی 60
مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

 
 

اسیلوسکوپ
DS-1064B ،رنج فرکانسی 60 مگاهرتز، 4کانال،
حافظه دار

   

اسیلوسکوپ
DS-1062CA ،رنج فرکانسی 60 مگاهرتز، 2کانال،
حافظه دار

 

اسیلوسکوپ DS-1102E ،رنج فرکانسی100
مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

 
 

اسیلوسکوپ DS-1104B
،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
DS-1204B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
DS-1102CA  ،رنج
فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
DS-1202CA ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
DS-1302CA ،رنج فرکانسی300 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
GDS-1022  ،رنج
فرکانسی25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
DS-5152 M ،رنج فرکانسی150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسیلوسکوپ GDS-1042،رنج
فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ
GDS-1062  ،رنج
فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسیلوسکوپ
GDS-1102  ،رنج فرکانسی100
مگاهرتز، 2کانال، حافظه داراسیلوسکوپ GDS-2062
،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسیلوسکوپ GDS-2064
،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسیلوسکوپ  GDS-2102
،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ GDS-2104 ،رنج
فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار                                                                

اسیلوسکوپ  GDS-2102 ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

 اسیلوسکوپ GDS-2104 ،رنج
فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ GDS-2204  ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز،
4کانال، حافظه دار

 

اسیلوسکوپ TDS-1002B ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ  TDS-1012B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

  اسیلوسکوپ TDS-2002B  ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ TDS-2012B ،رنج فرکانسی100
مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

 اسیلوسکوپ TDS-2014B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

   اسیلوسکوپ
TDS-2022B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

   اسیلوسکوپ
TDS-2024B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

   اسیلوسکوپ HMO-3522 ،رنج فرکانسی350 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

  

 اسیلوسکوپ HMO-3524،رنج فرکانسی350 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

   اسیلوسکوپ
DS-1052D ،رنج فرکانسی50 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار اسیلوسکوپ GDS-1062A ،رنج فرکانسی60
مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار    اسیلوسکوپ DS-1102D ،رنج
فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، لاجیک آنالایزر

  

  اسیلوسکوپ GDS-1102A ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، SD Card اسیلوسکوپ GDS-1152A ،رنج فرکانسی150
مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، FFT و FFT RMS اسیلوسکوپ DS-5152 MA ،رنج فرکانسی150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

 اسیلوسکوپ DS-1022CD،رنج
فرکانسی25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-122 ،اسیلوسکوپ دستیانواع
اسیلوسکوپ های آنالوگ از کمپانی های: گودویل
, GW instek
تایوان،ماتریکس
,  Matrixچین،مگاتک,
 Megatek تایوان, پروتک, Protek
کره
, پینتک, Pintek
, اسکورت, Scort
, هامگ, Hameg  اسیلوسکوپ  EAS-400  , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40
مگاهرتز، 2کانال  اسیلوسکوپ PS-355 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال

اسیلوسکوپ,  FS-404 اسیلوسکوپ
آنالوگ ،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال
، فانکشن

اسیلوسکوپ GOS-652G , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی50مگاهرتز، 2کانال اسیلوسکوپ GOS-653G , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی50مگاهرتز، 2کانال،
Delay اسیلوسکوپ PS-600 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی60مگاهرتز، 2کانال

اسیلوسکوپ PS-605 ،رنج فرکانسی60مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسیلوسکوپ PS-1000 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج
فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال اسیلوسکوپ PS-1005 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسیلوسکوپ HM-1500-2   , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج
فرکانسی150مگاهرتز، 2کانال اسیلوسکوپ GOS-6112 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال،
Delay، Cursor اسیلوسکوپ GOS-6103C , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال،
Delay، فرکانس متر

   اسیلوسکوپ آنالوگ , اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope , اسپکتروم آنالایزر, Spectrum Analyzer , سیگنال ژنراتور,  Signal Generator , فانکشن ژنراتور, Function
Generator
, منبع تغذیه دوبل تراکینگ ,  منبع تغذیه,پاورساپلای, فرکانس متر , کانتر, تستر ولتاژ , برنامه ریز آی سی جعبه
ابزار-تستر گاز سنجش توالی فاز
, RSTتستر, پراپهای های ولتاژ, خازن سنج, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 70مگاهرتز, اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذیه سوئیچینگ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منع تغذیه دوبل, اسیلوسکوپ دستی 20مگا هرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور, لاجیک آنالایزر , اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر , اسیلوسکوپ با صفحه لمسی, اسیلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرین, سیگنال ژنراتور, سیگنال آنالایزر,شرکت صائن, کمپانی OWON  

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به
سایت ذیل مراجعه نمائیدWWW.SAENCO.COM تلفن
تماس:
021-88936611همراه:
0912480195109127095694آدرس: تهران-بلوار کریم
خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول

پلاک 408 طبقه اول   


اطلاعات تماس
آدرس سایت: http://www.saenco.com
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳