شهد (نرم افزار یکپارچه بازرگانی و فروشگاهی)


ارسال در 1396/04/13 | بازدید ها: 256

نوع آگهی:   اطلاع رسانی
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   تمام سنین
کشور:   ایران
استان:   آذربایجان شرقی
پست الکترونیک:  
آدرس سایت:   http://www.azarhesaban.com
شهر:   تبریز
نام:   شرکت آرمان فراز آذرحسابان
تلفن:   0411-55684720
موبایل:   09141197064

نرم افزار یکپارچه مالی و بازرگانی شهد برای کاربری در شرکتها و مؤسسات تجاری طراحی شده و کاربران این برنامه می توانند کلیه فعالیتهای خرید و فروش کالا ، دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادار، گردش عملیات بانکی و تحویل به دفعات کالا و … را ثبت کرده ودر لحظه مانده حساب مشتریان وبستانکاران خود را مشاهده نمایند نرم افزار یکپارچه مالی و بازرگانی مالیران با انجام هریک از فعالیتهای فوق سندحسابداری آن را به صورت خودکارصادر و در دفاتر حسابداری ثبت می نماید
مزایا
1- تعیین سطوح حساب (هشت سطح) به تعداد مورد نیاز کاربر و تعیین نحوه ارتباط حسابهای هرسطح با لایه های پایین تر بدون محدودیت و کاملاً انعطاف پذیر .
2- انعطاف پذیری فوق العاده در پیاده سازی سیستمهای پیچیده حسابداری مالی ودر عین حال امکان اجرای ساده ترین سیستم حسابداری با رعایت استاندارد های حسابداری و کنترلهای انضباطی .
3- قابلیت ثبت رویدادهای مالی بدون نیاز به صدور هیچگونه سند حسابداری با حفظ مفهوم حسابداری دو طرفه ( حسابداری دوبل ).
فعالیتها
خرید
پیش فاکتور – امانی وارده – برگشت از امانی وارده – خرید–کالای بین راهی – برگشت از خرید – بین راهی اول دوره – عوامل صورتحساب .
فعالیتهای خرید
پیش فاکتور – امانی وارده – برگشت از امانی وارده – خرید – کالای بین راهی – برگشت از خرید - بین راهی اول دوره .
گزارشها ( درمحدوده تاریخ ورودی )
کالای بین راهی – سررسید بدهی ( برحسب فروشنده وفاکتور ) – گردش کالا ( بر حسب فروشنده و کالا ) – وجوه پرداختی ( برحسب صورتحساب خرید و کلی ) – گردش ومانده حساب ( برحسب فروشنده ، گردش و مانده حساب کلی ) – کالای خریداری شده - برگشت از خرید – پیش فاکتورهای موجود – امانی وارده – برگشت از امانی وارده – عوامل صورتحساب .
فروش
باثبت صورتحساب فروش ومشخص نمودن نحوه دریافت وجه آن ، سند حسابداری خودکار ثبت گردیده وموجودی کالا در انبار کاهش یافته و مانده حساب مشتری اصلاح می گردد .

فعالیتهای فروش
پیش فاکتور – امانی صادره – برگشت از امانی صادره – فروش – فروش نقدی – فروش اقساطی - مورد مصرف – کالای بین راهی – برگشت از فروش – عوامل صورتحساب - بازاریاب – کالای بین راهی اول دوره – فی فروش با 5 تیپ متفاوت ، مشاهده آخرین قیمت خرید در هنگام مشخص نمودن فی فروش .
گزارشها ( در محدوده تاریخ ورودی )
کالای بین راهی ( برحسب مشتری ، فاکتور و کالای خریداری شده ) – سررسید مطالبات ( برحسب مشتری و فاکتور ) - گردش کالا ( برحسب مشتری و کالا )- وجوه دریافتی ( برحسب صورتحساب فروش و کلی ) - گردش حساب مشتریان – گردش ومانده حساب کلی – کالای فروخته شده – بازاریاب - برگشت از فروش – پیش فاکتورهای موجود – روزهای مراجعه به مشتریان – گزارش فروش اقساطی – گزارش معوقه اقساط – فروش اقساطی معوقه – چاپ اقساط – امانی صادره – برگشت از امانی صادره – عوامل صورتحساب .
دریافت
باثبت هر دریافت وجه ومشخص نمودن علت دریافتی ، سند حسابداری خودکار ثبت ومانده حساب مشتری اصلاح می گردد . درصورتیکه وجه دریافتی بابت فاکتور باشد ، مانده بدهی فاکتور کاهش می یابد ( اگر وجه پرداختی بیشتر از مبلغ بدهی باشد ما به التفاوت به عنوان علی الحساب دریافتی نگهداری می شود ) .
فعالیتهای دریافت
دریافت چک واسناد بهادار – وجه نقد –ارسال چک به بانک – اعلام وصول چکهای در جریان وصول -واخواست چک – انتقال پیش دریافت به حساب فاکتور – مغایرت بانکی – چکهای موجود اول دوره - بانکها – شهرها – تخفیف فاکتور فروش .
گزارشها (درمحدوده تاریخ ورودی )
چکهای دریافتی ( برحسب تاریخ دریافت ، سررسید و حسابها )- چکهای در جریان وصول – چکهای برگشتی - چکهای وصول شده – چکهای نزد صندوق – شماره حساب چک – دریافت نقدی – گردش چک.
پرداخت
باثبت هر پرداخت ومشخص نمودن علت پرداختی ، سند حسابداری خودکار ثبت ومانده حساب فروشنده اصلاح می گردد . در صورتیکه وجه پرداختی بابت فاکتور باشد ، مانده فاکتور کاهش می یابد ( اگر وجه پرداختی بیشتر از مبلغ فاکتور باشد ما به التفاوت به عنوان علی الحساب پرداختی نگهداری می شود ) .
فعالیتهای پرداخت
صدور چک – پرداخت نقدی – برداشت بانک – خرج چک – پرداخت چکهای پرداختنی -چکهای صادره اول دوره – معرفی دسته چک – انتقال پیش پرداخت به فاکتور – ابطال چک - فرم چاپ چک – تخفیف فاکتور خرید .
گزارشها ( در محدوده تاریخ ورودی )
چکهای پرداختی ( برحسب تاریخ پرداخت ، سررسید و حسابها ) – چکهای پرداختنی – پرداخت نقدی – صورت گردش بانکها – دسته چک – گردش چک .

انبار
در زیر سیستم انبار می توا ن انبارها ، موجودی اولیه کالا ومقیاس راثبت نمود .
فعالیتهای انبار
معرفی انبار ها و نوع شمارش آن – گروه کالا – معرفی کالا - مقیاس – نرخ گذاری ( میانگین موزون ) – نقل وانتقال بین انبارها- انبار گردانی – موجودی اول دوره - انتقال موجودی اول دوره .
گزارشها ( درمحدوده تاریخ ورودی )
گردش کالا برحسب انبار – کاردکس انبار – موجودی کالا در انبار برحسب گروه کالا ( کامل ، موجودی صفر ، موجودی منفی و موجودی مثبت ) – نقطه سفارش - حسابداری انبار – محاسبه سود هر کالاها- مقایسه سود کالاها - تغییرات ماهانه قیمت - نقل و انتقال بین انبارها .

تولید (BOM )- نگارش 5
در زیر سیستم تولید ، می توان اجزاء محصول رامعرفی نمود و باثبت هر محصول ، به تعداد تولید شده از موجودی مواد اولیه / قطعات کسر وبه کالای محصول اضافه می گردد .
فعالیتهای تولید
معرفی اجزاء محصول – ثبت تولید - صدور سند تولید - صدور سند فروش تولید - توان تولید - پیش بینی تولید – هزینه یابی .
گزارشها( در محدوده تاریخ ورودی )
تولید – ضایعات – مواد اولیه مورد نیاز .
حسابداری
کلیه زیر سیستمها ( خرید – فروش – دریافت و000 ) سند حسابداری را خودکار صادر می کنند و در صورت لزوم می توان سندهای حسابداری همانند ذخیره استهلاک رادر این قسمت ثبت نمود .

فعالیتهای حسابداری
معرفی سرفصل حسابها - معرفی تفصیلی نهایی - ثبت سند – شرح ثابت – ترازافتتاحیه – بستن حسابها ( موقت ، اختتامیه ، ایجاد سال مالی و افتتاحیه ) – ادغام اسناد در روز .
گزارشها ( در کلیه سطوح سر فصل های تعریفی و تاریخ ورودی)
حسابها – دفاتر- روزنامه – تراز آزمایشی – ترازنامه –سود وزیان – منابع ومصارف وجوه- سر فصل ها ی حسابداری – بررسی اسناد -راس مشترک- مراکز هزینه - صورت وضعیت .
اطلاعات پایه
دراین قسمت سر فصل های حسابداری ، تفصیلی نهایی و ... مشخص می گردد .
فعالیتها
معرفی حسابهای اصلی وفرعی – طبقه بندی تفصیلی نهایی –تعریف تفصیلی نهایی – ارتباط فعالیت با حسابها - ارتباط حسابها با خزانه داری - انبار ( تعریف انبارها - گروه کالا - مقیاس - کالا - موجودی اول دوره ) - عوامل صورتحساب - مرکز هزینه - بازاریاب - چک ( حسابداری – خرید – فروش – تولید ) ، معرفی نرم افزار همراه با امکانات جدید – تنظیم رنگها – نصب شرکت نمونه .
مدیریت نرم‏افزار
مدیریت نرم‏افزار شامل فعالیت های زیر می باشد :
- کنترل و قطعی نمودن اسناد روزانه
- فایلها : بازیابی و پشتیبانی اطلاعات به صورت عادی و فشرده
- رمز گذاری : تعیین محدوده دسترسی کاربران همراه با سرفصل صندوقداری کاربران
- تعریف شرکتها : حداکثر 999 شرکت
- تغییر ساختار جداول
- تعریف پانویس گزارشها
- انتقال اطلاعات یک شرکت به شرکت جدید همراه با انتخاب محدوده اطلاعات
- تعریف فرم فاکتور فروش
- بازسازی اطلاعات
امکانات
1- امکان انجام کلیه فعالیت های مرتبط با یک رویداد و ثبت کلیه موارد در یک منو بدون نیاز به خروج از پنجره اولیه .
2- امکان تعریف مشتری / کالا / فروشنده / کارمند و حساب های جدید در لحظه ثبت رویدادها در منوهای فعالیت .
3- امکان معرفی انبارهای مورد نیاز کاربر بدون محدودیت و تعریف کدینگ کالا با منطق قابل تعریف توسط کاربر بدون هیچگونه محدودیت در تعداد ارقام کد انبار و کد کالا .
4- تعیین ارتباط فعالیتها با حسابهای مشتریان/ فروشندگان/ کارکنان به هنگام ثبت فعالیتها و رویدادها .
5- ثبت مالیات و عوارض در صورتحساب ( مالیات بر ارزش افزوده ) .
6- قابلیت چاپ همزمان بر روی 3 پرینتر .
7- امکان انجام ( ثبت ) فعالیتها در حین بررسی وضعیت حساب مشتریان / فروشندگان بدون هیچ محدودیت کاری .
8- امکان ثبت دریافت یا تحویل تدریجی کالای خریداری شـده یا فروش رفته از یک صـورت حساب (Partial Shipment) و گزارش کالای خرید بین راهی (سفارشات کالای درراه ) وکالای فروش بین راهی ( تعهد تحویل کالا )
9- قابلیت انجام ثبت های حسابداری تعهدی از طریق منوی حسابداری و ترکیب ثبت های دستی صادره با ثبتهای مکانیزه سیستم .
10- ثبت اسناد انبار ( رسید – حواله – برگشت از رسید– برگشت از حواله ) بدون نیاز به صدور جداگانه این فرمها.
11- قابلیت ارایه گزارش های متنوع مقداری و مقداری - ریالی از موجودی انبارها .
12- قیمت گذاری کالای صادره و موجودی انبارها با روش میانگین موزون متحرک .
13- قابلیت تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده با امکان مرتب کردن آنها بر اساس کلیه ستونهای گزارش .
14- چاپ فاکتور فروش و خرید و حواله انبار همراه با آرم شرکت .
15- چاپ ارسال چک به بانک با تفکیک بانکهاو بدون تفکیک .
16- تغییر نوع و اندازه قلم در گزارشها .
17- 6 ماه گارانتی ، نصب و آموزش در محل طراح سیستم به صورت رایگان .
شرکت آرمان فراز آذر حسابان نماینده فروش شرکت طراح سیستم در سطح آذربایجانشرقی می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به وب سایت www.azarhesaban.com مراجعه فرمایید و یا با ایمیل info@azarhesaban.com مکاتبه نمایند.

آدرس: خیابان پاستور جدید - فلکه حاج جبار نایب - ساختمان پاستور - طبقه اول - واحد 5
تلفن: 55684720-0411
همراه:09141197064

درج آگهی توسط بخش تبلیغات اینترنتی شرکت ایده پرداز تبریز

آدرس

خیابان پاستور جدید - فلکه حاج جبار نایب - ساختمان پاستور - طبقه اول - واحد 5


اطلاعات تماس
آدرس سایت: http://www.azarhesaban.com
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳