پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار


ارسال در 1393/01/24 | بازدید ها: 414

1,500,000ریال


نوع آگهی:   فروش
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   بالای 18 سال
کشور:   ایران
پست الکترونیک:  
شهر:   شیراز
نام:   مصطفی
تلفن:   09171077665
موبایل:   09171077665

پروژه های شبیه سازی شده بهمراه جواب دقیق وگزارشکار 1-شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار : •روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems •کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach •مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations •نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency •طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle •طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER •طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications •کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller •الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller •آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems •تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters •طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode) به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System 2-شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم : ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک - سرعت برای هریک از ماشین های زیر: •شنت(Shunt) • سری (Series) •خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_excited) •کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound) •کمپوند شنت بلند(Long_Compound) •مغناطیس دائم(PM –Permanent magnet) ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر : •ماشین القایی (induction_machine) •ماشین بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار •ماشین سنکرون(synchronous machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause 3-پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات : •به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method •به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method) •به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method) •به روش نیوتن (Newton’s Method) •به روش دینامیکی (Dynamic Programming) •قرار گرفتن در مدار Unit Commitment)) •پخش بار احتمالی(Probability Dispatch) پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف : •به روش پخش بار DC (DC Method) •به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method ) •به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method ) •به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method ) •به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel method) •به روش پخش بار DC (DC Method) •قابلیت اطمینان در سیستم قدرت •شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC ) •همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ،بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg) 4-پروژه درس کیفیت توان (Power Quality) •ناحیه آسیب پذیری (vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent 5-پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال (Advanced Protection Relay) •بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR •بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM •تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع In distribution DG's and they Effect in Overcurrent Protection 6-پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )– ادوات فکتس(FACTS) •طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid •مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO ) REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH 7-ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت Robust Control in Power Systems ) ) نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری (BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI ) •شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus ) Robust analysis and design of load frequency controller for power systems (به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه ) 8-طراحی کنترل کننده مقاوم، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون 9-تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( ziegler-nichols_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و...) به همراه گزارش کار کامل 10-تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و...)به همراه گزارش کار کامل 11-شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST 12-شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت 13- شناسایی سیستم¬ها : •شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت) •طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک •تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS •شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی •شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون 14-شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load)، با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / without PSS) 15-شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur) 16-شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق •محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI 17-تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode torsional ( Analysis Torsional Mode in power system 18-مدل سازی AVR در سیستم قدرت AVR Modeling in power system 19-ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell ) و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic ) 20-ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINESSUPPORTVECTOR(SVM) •ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت •ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB •استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت 21-مقاله بازار برق با عنوان : راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق A demand response based solution for LMP management in power markets 22-مقاله حالت گذرا در سیستم قدرت : •شناسایی حالت گذرای سوئیچینگ (کلیدزنی)خازن با در نظر گرفتن سیستم نامشخص و پارامترهای ترکیبی Identification of Capacitor Switching Transients With Consideration of Uncertain System and Component Parameters •اثر ولتاژ ناشی از رعد و برق بر روی خطوط هوایی با استفاده از مدل توسعه یافته Rusck Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the Extended Rusck Mode


اطلاعات تماس
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳