انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله علمی، پژوهشی


ارسال در 1392/11/18 | بازدید ها: 302

1,000ریال


نوع آگهی:   اطلاع رسانی
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد
سن متناسب با آگهی:   تمام سنین
کشور:   ایران
استان:   گیلان
پست الکترونیک:  
آدرس سایت:   http://datadr.blogfa.com
شهر:   تهران
نام:   هادی موقری
تلفن:   09370601746
موبایل:   09352184113

·    مشاوره در
انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)·    تحلیل رگرسیون·    تحلیل واریانس·    تحلیل عاملی·    تحلیل مانوا·    تحلیل پایایی·    تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری·    آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)·    آزمون فرض ها·    آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)·    آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس·    آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و (LSD·    آزمون ناپارامتری کروسکال والیس·    آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو(·    آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه
با استفاده از آلفای کرونباخ·    جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای(·    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه مدیریت·    انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار لیزرل، vpls
و stata
و amos·    آموزش نرم افزار لیزرل ، vpls
و stata
و amos و لینگو lingo·    رتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه مدیریت
با استفاده از نرم افزار   expert choice·    نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی·    استخراج مقاله علمی، پژوهشی قبل از جلسه دفاع
با استفاده از مدل های جدید آماریتوسط کارشناسان
ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرسمدرس دانشگاه      http://datadr.blogfa.com

Amar.pajoo@gmail.com

 09352184113 , 09370601746


اطلاعات تماس
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳