پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی


ارسال در 1392/11/18 | بازدید ها: 275

1,000ریال


نوع آگهی:   اطلاع رسانی
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   تمام سنین
کشور:   ایران
استان:   گیلان
پست الکترونیک:  
آدرس سایت:   http://datadr.blogfa.com
شهر:   تهران
نام:   هادی موقری
تلفن:   09370601746
موبایل:   09352184113

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بهره وری، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت شهری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اجرایی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کارآفرینی، نامه مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت آموزشی، مدیریت بانکداری، مدیریت بحران، مدیریت MBA، مدیریت EMBA، اقتصاد، علوم پزشکی، زیست شناسی، پرستاری، و تمامی گرایش های زبان و
ادبیات فارسی-تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی-حسابداری-حقوق-روانشناسی
-زبان انگلیسی-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-علوم اجتماعی- علوم ارتباطات
اجتماعی-علوم اقتصادی- علوم تربیتی -سیاسی و روابط بین
الملل-تمامی گرایش های مدیریت-مدیریت اجرایی-تمامی گرایش های علوم جغرافیایی و زمین شناسی-گروه زیست شناسی
سلولی و مولکولی علوم کتابداری و اطلاع رسانی - مجموعه زیست شناسی
گیاهی-مجموعه زیست شناسی جانوری و مهندسی کشاورزی - علوم
باغبانی-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست-مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در
کشاورزی-مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی-مجموعه مهندسی کشاورزی علوم
دام-مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات-مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع
غذایی و مجموعه برنامه ریزی شهری ،
منطقه ای و مدیریت شهری-پژوهش هنر-شیلات تایپ و ترجمهتجزیه و تحلیل آماری داده هامقاله علمی و پژوهشی و ISI برای کلیه گرایش های فوق Spss، lisrel، amos، eviews، matlab ، Vpls  ، stata

و سایر روش های آماری

Spss, Splus, Minitab , Eviewsتحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی

آزمون های نرمالیتی (آزمون
کالموگروف اسمیرنف(

تحلیل مسیر، معادلات
ساختاری، رگرسیون لوژستیک(نه لوجستیک)

آزمون های تی (t-
test)، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، Panel data 

رگرسیون و همبستگی

تحلیل واریانس (ANOVA
& MANOVA)

تحلیل کواریانس

آزمون های ناپارامتریک

آلفای کرونباخشبیه سازی مونت کارلوبراورد بیزیخوشه بندیداده کاویرده بندیاندازه
های تکراری (repeated measure)اقتصاد
سنجیتوسط کارشناسان ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرسمدرس دانشگاهhttp://datadr.blogfa.com

Amar.pajoo@gmail.com

09352184113 و 09370601746


اطلاعات تماس
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳